Werken aan de Ring van Brussel

Billie Bonkers verzorgt de communicatie van de Werken aan de Ring van Brussel. Ik heb hen voor verschillende communicatieproducten bijgestaan. Zo deed ik eindredactie op een krant over de werken voor het brede publiek. En schreef en redigeerde ik mee aan een brochure en infopanelen in het kader van het openbaar onderzoek.