LUCA School of Arts C-mine

Naar aanleiding van een doorlichting wilde de afstudeerrichting Beeldende Kunsten – Fotografie een magazine maken. Deze afstudeerrichting staat voor de uitdaging om zich futureproof te organiseren. Het docententeam heeft hier de voorbije maanden en jaren hard aan gewerkt. Tijd ook om dit te vertalen naar een magazine.

Ik ging in gesprek met docenten, studenten, alumni en enkele professionals uit het werkveld. We hebben gepraat over het curriculum, de vrijheid op school, creatieve technologie, internationalisering … Hun ervaringen en bevindingen heb ik één voor één vertaald tot bondige artikels. Achteraan in het magazine zijn deze meer dan vijftien teksten gebundeld. En doorheen het magazine vind je heel wat quotes hieruit terug.